Paz. Haz 23rd, 2024

For 12 år siden bestemte norske politikere at trafikken rundt byene var på et optimalt nivå. Av klimahensyn skulle det ikke bli flere biler på veiene – selv om befolkningen økte.

12 yıl önce Norveçli politikacılar şehirlerdeki trafiğin optimal seviyede olduğuna karar verdiler. İklim nedeniyle, nüfus artsa bile yollarda artık araba olmayacaktı.

https://www.nettavisen.no/okonomi/slakter-arsaken-til-bompengesjokk-utdatert-lite-treffsikkert-og-skaper-en-evig-runddans/s/5-95-1765111