Paz. Tem 21st, 2024

መንግስቲ ኖርወይ ንምጥንካር ኣየር ሃይሊ 12.5 ቢልዮን ክሮነር፣ ወይድማ 125 ቢልዮን ቅርሽ ከውጽዕ ምኻኑ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት እቲ ዝዓበየ ወፍሪ ከምዝኾነ ሓቢሩ። እዚ ድማ ኖርወይ ባዕላ ንምኽልኻል ኣቅምን ድልውነትን ንምሕያል ዘሕግዝ፣ ንዩክሬን ዝተወሓበ ወፍይ መከላኸሊ ኣየር ብቅልጡፍ ዝተክዕን ምኻኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ዮናስ ጋህር ስቶረ ንNRK ገሊጹሎ ።

እቲ በጀት ንሓፂር፣ ማእኸላይን ነዊሕን ርሕቀት ዘለዎም ሚሳይላት ንምዕዳግ ፣ ከምኡ እውን ኣብ መካይን ዝጸኣኑ ሓደሽቲ ምክልኻል ኣየር ሚሳይላት ዝውዕል እዩ ።

ብደረጃ ዓለም ዕዳጋ ምክልኻል ኣየር ብሓያሉ ከምዝወሰኸ እተን ዝደጉ ኣጽዋራት ኣብ ንደልየሉ ጊዜ ከይበጽኻ ስለዝገብሮ ከምዚ ዓይነት ዘይተለምዳ ስጉምትታት ብምውሳድ እተን ኣጽዋራት ኣብ ኢድና ክኣትዉ ምግባር ዘድሊ ምዃኑ ሚኒስተር ምክልኻል ኖርወይ ቢዮርን ኣሪልድ ግራም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ።

ምንጪ:- https://www.nrk.no/norge/regjeringen-vil-bruke-12_5-milliarder-pa-luftvern-1.16637766