Paz. Tem 21st, 2024

Hver dag forsvinner 27 millioner kroner i kontanter ut av Norge. For å hindre smugling ber Økokrim om mer straff og lavere grenser for bankuttak- og innskudd, skriver nrk.no

Økokrim mener at mesteparten som smugles er kriminelle penger som skal hvitvaskes. De trekker frem penger fra narkotikasalg, arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet.

– Summene som smugles viser at kontanter er veldig viktig i den kriminelle økonomien, sier Lønseth.

For å begrense smugling av kontanter, anbefaler Økokrim:

  • En lavere grense på hvor mye du kan sette inn og ta ut av banken.
  • Strengere straffer og større bøter for valutasmugling.
  • Konsesjon for å drive minibank.
  • Bedre samarbeid mellom norske offentlige etater og med internasjonale organisasjoner.
  • Et skjema hvor det blir spurt hvor penger som tas ut av landet kommer fra og hva de skal brukes til.