Paz. Tem 21st, 2024

ሲኤንኤን ከምዝሓበሮ፡ ሓማዝ ወጻእተኛታትን ካብ ጋዛ ናብ እስራኤል ክኸዱ ከምዝኸልከለ እዚ ድማ ክሳብ እስረዓል ኣምቡላንሳት ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ራፋሕ ክመላለስ ትፈቅድ ዝጸንሕ ምሓኑ ገሊጹሎ።

ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ፡ ብመሰረት ጸብጻብ ስካይ ኒውስ፡ ብዝ ጊዝያዊ ምዕጻው ውሳኔ ተስፋ ከምዝቖረጹ ይገልጽ። እዚ ጠለብ ዝሓትትን ኩነታት ምዃኑ ዝገልጽ እቲ ሚኒስትሪ፡ ናይ ዲፕሎማስያዊ ፀቅጥዕ ከምዘለዉ ይውስኽ።ሕጂ’ውን ምስቶም ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ዜጋታት ብሪጣንያ እዋናዊ ሓበሬታ ከም ዝረኽብን ውሑስ ብዝሆነ መገዲ ድማ ካብቱ ቦታ ክወጽዑ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ገልጹሎ ።

ብመሰረት ሓበሬታ ሰበስልጣን ግብጺ፡ ብዙሓት ኣመሪካውያንን ጀርመናውያንን ዝርከብዎም ልዕሊ 700 ወጻእተኛታት ካብ ጋዛ ክወጹ ክምዘይተፈቀደሎም ብሲኤንኤን ኣቢሉ ጸብጺቡ።

ምንጪ:- https://www.dagbladet.no/nyheter/stans-i-evakueringen-av-utlendinger/80461838