Paz. Haz 23rd, 2024

ካብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ማዕከናት ዜና ዝፅብፀብ ዝነበረ ናይ ስንድረ ፊነስ ናይ ኣክሲኦን ንግድ ምርመራ ከዘየካይድ ናይ ኖርዋይ ፀረ ሙስና ትካል Øko-krim ኣፍሊጡ። እቱ ምክንያት ድማ ዘይሕጋዊ ዝሖነ ተግባር ከምዝተፈጸመ ዘርእይ መርትዖ ስለዘይተረኸበ እዩ።

ሓላፊ Øko-krim ፓል ሎንሰት ከምዝበሎ ኣብ ልዕሊ ሲንድረ ፊነስ ይኹን ኤርና ሶልበርግ ምርመራ ኣይክፍተን።

ፊነስ፣ ኤርና ሶልበርግ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ልዕሊ 3600 ናይ ኣክሲኦን ንግድ ኣካይዱሎ። ኣብዚ ገበናዊ ኩነታት እንተሃልዩ ብቀጻሊ ከምዝግምግሙ ናይ Øko-krim ሓላፊ ሎንሰት ሓብሩሎ።

ምንጪ:- https://borsen.dagbladet.no/nyheter/dette-er-okokrims-begrunnelse/80453363