Çar. Nis 17th, 2024

Qaboobihii iyo gadiidkii oo isla xaniman

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RG7d0x/naa-blir-det-bare-verre