Paz. Tem 21st, 2024

Truer med bøter og beslag ved brudd på forbudet.

Polis-Yasağın ihlali durumunda para cezası ve müsadere “El Koyma”tehdidinde bulunuyor.

https://www.vartoslo.no/oslo-politiet-med-streng-beskjed-kan-straffes-med-boter-pa-inntil-12000-kroner/590447