Paz. Tem 21st, 2024

Antallet anmeldelser av mishandling i nære relasjoner øker. Men kun et fåtall av sakene havner i retten.

Yakın ilişkilerde istismara (siddete) ilişkin raporların sayısı artıyor. Ancak davaların yalnızca küçük bir kısmı mahkemede sonuçlanabiliyor.

https://www.nrk.no/buskerud/anmelder-familievold_-men-fa-saker-havner-i-retten-1.16732608