Paz. Tem 21st, 2024

Sivilombudet mener Justisdepartementet instruks om å stanse alle søknader om familieinnvandring, er lovstridig og ber om at den endres

Qareenka madaniga ahi waxa uu aaminsan yahay in amarka wasaarada cadaalada ee ah in la joojiyo dhamaan codsiyada socdaalka qoyska uu yahay mid sharciga ka soo horjeeda oo codsanaya in wax laga bedelo