Pts. Nis 15th, 2024

Europeiske lover hopar seg opp på norskegrensa. No aukar presset på å harmonisere lovverket, skriver nrk.no

Førre veke nådde diskusjonen om Acer sitt førebelse klimaks då Høgsterett slo fast at vedtaket om å knyte Noreg til det europeiske energibyrået ikkje er grunnlovsstridig.

No seier fleire at Acer-dommen kan dytte på andre lover som «stangar» mot norskegrensa.

Ei oversikt frå Olje- og energidepartementet (OED) viser at det dreier seg om 64 rettsakter.

– Acer-dommen gir rom for å forsterke presset på regjeringa, seier Ola Elvestuen (V).

Han legg til at det «sikkert er nokre av desse reglane som kunne vore betre tilpassa norske forhold»:

– Men mitt syn er at alle bør inn i norsk lov. Eg er trass alt EU-tilhengjar.