Paz. Haz 23rd, 2024

Daryeelka caafimaadka GP-yada Halkan waxa aad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan waxa uu yahay adeegga Dialog GP (DDFL), iyo sida loo bilaabo. Waxa kale oo aad ka heli doontaa agab hagitaan iyo sida loola xidhiidho fastlegaha/dhakhtarkaaga qaaska ah

Helslesenorge.no