Çar. Eyl 27th, 2023

Kulturminnedagene arrangementer i Oslo.

Arrangment: Akershusstevnet 2023

Arrangør: Oslo Maritime Kulturvernsenter

Sted: Akershusstranda

Tid: 2. og 3. september

Arrangementet tilrettelegger for at et stort antall frivillige, offentlige og private kulturvern-organisas- joner kan presentere seg med demonstrasjon av håndverkstradisjoner, vedlikehold og restaurering, innsamling, bevaring og formidling av kulturarv, fartøyer på land og i vannet, musikk fra etterkrigs- tiden, forelesninger om kulturarv, bevaring og bruk, håndverk som f.eks. trebåtbyggeri, Slottets bilpark, kunsthistorie mv.

Det vil være rundt tretti stands/foreninger på land. Alt fra Taternes Landsforening og Skogfinneforeningen via T-Ford organisasjonen, veteranbusser, Veteranbil- klubber og Brannmuseet til Husfliden og Slektsforsk- ning. I vannet vil alle fartøyene med med fast plass i havne være åpne for publikum. Slik som dampskipet Børøysund, Oslofergen Hovedøya og minesveiperen KNM Alta. Samt rundt tretti besøkende veteranfartøy. Flere av disse er over hundre år gamle. Blant disse vil det være flere Collin Archer redningsskøyter, eldre fiskefartøy, Maritimt museum sin Svanen, mindre bruks- og fritidsbåter. Det vil bli mulig å prøve forskjellig håndverk, trebåtbygging, reparasjon av veteranbiler, bruk av robåter, vannsikkerhet mv. På begge dagene vil det være åpne forelesninger om bygningsvern, trebåtbygging og Slottets bilpark. I tillegg vil sjømannskor og flere band spille musikk fra maritime miljøer og flere tidsperioder.

Det er internasjonale innslag, som Japansk tromme- orkester, Internasjonal moteoppvisning m.m.

Arrangment: Algerian Community in Norway

Arrangør: ACS

Sted: Holmlia, Oslo

Tid: 01. til 03. September

Tradisjonell musikk gruppe fra Algerie. Konserter for våre barn og ungdommer i Eras festivalen. Kurs om musikk og dans for barn og ungdom fra 12 år til 26 år.

Åpent for alle. Slik at ungdommer forstår sin egen kultur og andre får lære om andres kultur.

Arrangment: Gamle Oslo kulturminnedager

Arrangør: Grønland foreldre og barn gruppe

Sted: Gamle Munch Museum

Tid: 02. september

Gamle OSLO kulturminnedager er åpent og gratis arrangement til alle, de blir stand fra flere internasjo- nale kulturelle grupper av befolkning med forskjellige bakgrunn med musikk, dans og mat salg. Vi skal samarbeide med engasjert foreldre fra nabolaget som skal vise sine kulturelle bakgrunn og også samarbeider vi også med flere frivillige organisasjoner som: Uganda community, tunisisk forening i Norge, Sudans forening i Norge, Algerian community i Norway, Somalisk komite i Norge, Kairasu, Integretion diversity an Cultur, flerkuturell kvinne gruppe og kvinner i bevegelse. Alle nevnte organisasjon skal med på arrangement med kultur utstilling.

Arrangment: Historiedag for alle – Barn og unge

Arrangør: Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag

Sted: Tøyen Torg Oslo

Tid: 9. september

De minste barna blir inviteres til å delta i «gammeldagse» leker. De unge vises rundt på fotoutstillingen på Deichman og inviteres til å delta i en enkel quiz med spørsmål relatert til fotoutstill- ingen. I etterkant sjekkes svar, og bokpremier trekkes blant de som har riktige svar.

Fotoutstillingen viser foto fra området i gamle dager samt bilder fra den tidligere utstillingen «Ung på Enerhaugen».

Arrangment: Hårfletting: verksted for afrikansk kulturformidling

Arrangør: The Gambian Association in Oslo

Sted: Forandringshuset, Grønlandsleiret 41, Oslo

Tid: 09. september kl 12.00 – 17.00

Målgruppen for dette tiltaket er unge jenter og voksne kvinner. Jenter og kvinner har en sentral posisjon i afrikansk kultur og deres skjønnhet er også uttrykt gjennom deres utseende. Flettestil forsterker den posisjonen og hver etniskgruppe har sin flettestil. Den gambiske diasporaen er sammensatt av diverse folkegrupper som fulani, mandinka, wollof, krio, sarahule og serere. Disse grupper er spredt over en stor del av vestafrika og befinner seg i land som Senegal, Mali, Ghana, Sierra Leone, Elfenbenkysten, Guinea og Burkina Faso. Deres flettestil også gjens- peiler deres geografiske områder. Tiltaket sikter mot jenter og kvinner fra disse landene, samt etnisk norske jenter og kvinner, og andre kvinner og jenter fra andre verdensdeler bosatt i Oslo området.

Arrangment: Håndverk fra Afrikas horn

Arrangør: ICDO

Sted: Motzfeldtsgate 18, 0187 Oslo

Tid: 09. og 10. september

Lokale håndverkere viser frem sin kunnskap om afrikansk håndverk, slik at de kan dele sin kunnskap og vise de fram de forskjellige teknikker. Vi ønsker også å invitere lokalbefolkningen til å delta, se og oppleve afrikansks håndverkskultur. Deltakerne vil få muligheten til å lære om afrikansk håndverk, og hvordan det brukes i dag. Vi vil også ha forskjellige demonstrasjoner og opplæringer som vil gi deltakerne muligheten til å prøve seg med forskjellige teknikker og materialer. Det vil være et område som er åpent for alle som kan delta. Vi ønsker at disse arrangementene skal være en støtte for lokalbefolkningen og deres interesse for hverandres kultur og håndverk, og dermed gi dem muligheten til å knytte seg til dette til deres nærmiljø.


Loading