Paz. Haz 23rd, 2024

ወጻእተኛታትን ድርብ ዜግነት ዘለዎም ሰባትን ካብ ጋዛ ናብ ግብጺ ምእታው ንግዚኡ ጠጠው ከምዝተገበረ ተገሊጹ።

ሲኤንኤን ከምዝሓበሮ፡ ሓማዝ ወጻእተኛታትን ካብ ጋዛ ናብ እስራኤል ክኸዱ ከምዝኸልከለ እዚ ድማ ክሳብ እስረዓል ኣምቡላንሳት ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ራፋሕ ክመላለስ ትፈቅድ ዝጸንሕ ምሓኑ ገሊጹሎ። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ፡ ብመሰረት…